Deník šíleného pána jeskyně

Svět, ve kterém hrajeme

Dříve jsem se snažil vytvořit svět, ale neustále nebyl hotov (asi jsem čas od času puntičkář a detailista), navíc jsem zjistil, že některé věci se rychle stanou archetipem a hráči si je pamatují a podle toho jednají. Proto poslední dobou spíš svět dělám formou, prostě vytvořim město a okolí (např. Bukov, Arbuskulus), zasadim tam příběh a hotovo. Nejnovější výjimkou je Zvonové království (mapa), ale to také není hotové. Informace o něm najdeš na stránce současná hra (pozor informace se tam mohou měnit podle možných jednorázovek). Dále viz

Vesměs se výše uvedené týká Zvonového království. Báje Bukova a okolí a Božstva jsou tak nějak globální ve stádiu neustálého vývoje.

O Osyrnalu

Ano, i já jsem si vytvořil Svět...
Jmenuje se Osyrnal a částečně jej spolutvořili i Jiř (postavy: Knumskul, Sinthoras a Feanor) a Zdenda (postavy: Rambo drakobijec a Tartaros).

Osyrnal je světem s poměrně dlouhou historií (která ovšem nikde neni zatím zapsána). Je větší než-li naše Země, z čehož vyplývá, že se jedná o klasickou planetu, byť má prstence a dva měsíce (jeden Bílý a druhý Barevný). V oceánech se vyskytuje 5 velikých kontinentů, z nichž jsem si vybral jeden, na kterém se odehrává dění. Družinky se vždy realizují na Radlanu — největším (a nejpromakanějším) kontinentu.

Inu je to tak. Největší kontinent je vcelku pěkné místo pro život, i když najdou se i výjimky... Radlan je vlastně rozdělen Umzírskou pouští na dvě části — jižní a severní.
Veškeré dění, ohledně družiny se týkající se odehrává právě v severní části Radlanu... Zde se nacházejí království a říše jako například Drálie (mapa; otevře v novém okně), Císařství Ledu (mapa; otevře v novém okně) a jiné... Podnebí je vesměs mírné i když severněji je celkem dobrá zima a na jih k poušti zase sakra horko...

Pojednání o Osyrnalu (chceš více! klikni!)

Osyrnal

Kompletní mapa světa neexistuje, neboť se veškeré dění (alespoň to o kterém se ví) odehrává na kontitentu zvaném Radlan. Tento kontinent je větší nežli Euroasijský kontinent. Jedná se opět jen o hrubý odhad, neboť jej nikdo celý neprocestoval a tudíž informace jsou jenom z legend a pindů starých babek.

Legendy také hovoří o tom, že určitě existují jiné kontinenty, ale nikdo o nich vůbec nic neví. . .

Radlan je rozdělen pouští na jižní a severní část. Říká se, že dříve tam byla civilizace, která ovládala celý Radlan. Ovšem pro naprostou většinu nenechavců a zvědavců platilo, že zajít si dál jak den cesty do pouště = pár staletí vás nikdo neuvidí . . . a po jejich uplynutí již nikoho nebudete zajímat. . .ehm . . . vlastně vaše kosti . . .

Na Radlanu se (překvapivě) vyskytují všechny podnební pásma. Naše družinka se vyskytuje v pásu mírném — v zemi zvané Drálie — jedná se o království s převahou hobitích obyvatel (nepravda — převahu mají lidé), nicméně vzhledem k velikostí této země se zde vyskytují i ostatní rasy ( i když krollové tu trochu vyčnívají). Drálie sousedí s těmito zeměmi: Země Slunce a Měsíce, Královstvi půlnoci, Nadránie a Císařství ledu (tam jsou zase za exoty elfové a hobiti). Toto samozřejmě nejsou všechny země, které se vyskytují na severní části Radlanu — nicméně málokdo se za hranice těchto zemí podívá. . . Pokud tak však učiní, tak tam nalezne již pouze menší království, nebo uzemí, na kterých vládne právo silnějšího. Stabilita těchto uskupení jest velmi nestálá a bitky o moc jsou tam na denním pořádku.

Pak se již dostaneme k té slavné poušti a za je (jak se o neprozkoumaných územých říká) divočina. Říká se, že za pouští je nepropustný staletý les, který žije svým vlastním životem — a člověk v něm nemá místo. Tedy místo v něm má, ale rozhodně to není na vrcholu potravního řetězce. . .

Tento svět je řízen kromě sil přírodních také bohy (no spíše vládnou ti bohové a bohyně úsměv Jenom těch nejmocnějších je zde přes 40. A jak už to bývá málokteří z nich spolu spolupracují . . . Nejmocnějším bohem je v současné době Sírius (v současné době není přesný termín — jeho vláda už nějakejch těch tisícovek let trvá . . .). Dalšími bohy jsou : Dryala, Arah, Angintris, Xazdar, Udana, Stína, Sudril, Isila, Raxis, Tropor.

Je to pouze ve stručnosti shrnutý náš svět, ačkoliv naše postavy se spíše pohybují v Drálii (a nejbližším okolí).

Sinthoras dne 03.12.2007 (opravil a opět uveřejnil dne 16. 9. 2008 Gonzáles)

Pojednání o Drálii (chceš více! klikni!)

Drálie

Je tomu již přes 700 let, co toto království vzniklo. Vzniklo z 31 tehdejších království, které sjednotil nejmocnější hobit, který kdy po Osyrnalu chodil, Atalaron Všemocný. Vzniklo tak království, které jak rozlohou tak i mocí dnešní Drálii dalece přesahovalo. Název se nedochoval v původním znění, neboť řeč dob minulých by byla pro současné (a nejen současné) obyvatelstvo nevyslovitelná. A tak několikerým zkomolením a zkrácením vznikl název Drálie.

Atalaron Všemocný vládl tomuto království 81 let. Po jeho smrti se ovšem odtrhlo 7 menších království — jedná se o dnešní Jižní Drálii.

I roky následující se na říši Atalaronově nepodepsali v dobrém slova smyslu. Panovníci nebyli schopni udržet odkaz svého předka. Již mezi jeho syny byli spory o jednotlivá území. Při vládě 3 generace rodu Atalaronova již byl vidět úpadek tohoto rodu — moc šlechty započala pomalu ale jistě růst. Vláda Blardriona III. zlatého byla pak tím, co zapřičinilo definitivní pád říše. Jeho prchlivá a proměnlivá povaha — kdy nechal zabít toho, komu před týdnem daroval několik titulů se brzy stala trnem v oku mnoha vlivných lidí. Nakonec byl zabit Verdenlionem, hrabětem z Hraghboralirindu. V následných dnech propukla tzv. válka o Moc — potencionální nárok na trůn vzneslo totiž hned 17 šlechticů, či Blardrionových příbuzných. Blardrion totiž po sobě nezanechal žádného nástupce. Válka se táhla po tři roky — ovšem padla v ní téměř 1/5 populace. Tato válka neměla vítěze, ale pouze poražené. Žádný z těch co si trůn nárokovali nedokázal získat převahu. A když přišel 3 roku hladomor a poddaní se začali bouřit — hrozila občanská válka — šlechtici konečně sáhli k dohodě o rozdělení říše. Říše se rozdělila na 8 částí (během války zájemců o trůn ubylo — tedy ne že by se někdo nároku na trůn vzdal . . .) a začala se pomalu vzpamatovávat. Ovšem skutečný nepřítel nespal. Rok po skončení války se dal celý sever do pohybu. Armáda, kterou od vlády Atalarona Všemocného nikdo nedokázal shromáždit. První z osmi království padlo bez vpodstatě bez odporu. A ostatním bylo okamžitě jasné, že bez spojení sil padnou taktéž — dohoda byla rychlá. Armáda skřetů, goblinů a barbarských kmenů došla až k dlouhému jezeru. Zde byl již byla připravena teprve první armáda, kterou mohl soupeř považovat za hrozbu. Přesto každý z obránců počítal nepřítele 4 kráte, ale početní výhoda byla díky průsmyku v Nynijenách útočníkům k ničemu. Plán obránců byl téměř dokonalý. Vše vycházelo přesně tak jak mělo — jenže i nepřítel měl skryté reservy — přiletěli draci — boj se podařilo i přes toto vyhrát, především díky trpaslíkům, kteří se v boji s draky vyznamenali nejvíce. Cena však byla vysoká. Drálie však přežila, ale z obavy před dalšími vpády nepřátel se již království nerozdělila. Na trůn byl dosazen syn Blardrionova bratra, který měl 15 let a ve válce přišel o rodiče. A tak se nakonec říše stala pouhým stínem minulosti a ačkoliv byla stále velmi významným královstvím, pozbyla své dřívější slávy a moci.

V současnosti se v Drálii schyluje k válce. Neboť současný vládce Krťák III. bázlivý má dva syny, kteří usilují o trůn. Jediné co brání otevřenému propuknutí konfliktu v celé Drálii je autorita a moc Dralských rytířů, kteří jsou podřízeni pouze králi.

V podstatě se dá říci, že v Drálii nevládne král, ale šlechta, byrokracie a korupce. Jednotlivá knížectví za dlouhým jezerem se již téměř osamostatníli — platí pouze symbolické daně bez jakékoliv odezvy ze strany krále.

Poddaní se v Drálii mohou svobodně stěhovat v rámci království, ovšem pokud se stěhují z jednoho knížectví do druhého, musí zaplatit určitý obnos — náhradu.

Daně se platí na podzim ve výši 25 % — místní šlechtě. Poddaní občas musí pracovat na panských statích.

Drálie leží v mírném podnebném pásu. Jedná se o nížinatou oblast s četnými řekami, jezery atp. Výjimkou jsou Zaprášené hory na severovýchodě, pás hor vedoucích podél dlouhého jezera zvaný Nyníjéry. Mezi obyvateli můžeme nejčastěji potkat hobity a lidi. Klimatické podmínky samozřejmě velice prospívají zemědělství, kterým se zabývá většina tamních obyvatel.

Podle zápisků PJ (, který to dne 16.9. 2008 opravil a znovu zveřejnil) sepsal a rozšířil Sinthoras.

Úvodní stránka
Aktuality
 Dračí doupě
   Deník PJ
 Společenství
 Herní Svět
 Naše tvorba
 Úpravy pravidel
    Odkazy
  Vzkazník
              Zpět